PROIZVODI

TRGOVIR ENERGYPREMIUM QUALITY

DRVENI PELLET JE preradjena i zgusnuta biomasa koje je proizvedena od drvenog otpada, kompresovana u jednaki izgled pod velikim pritiskom. Pellet ima jednak izgled, velicinu i gustoci i idealno je rjesenje za peci sa automatskim izgaranjem, kao sto su pellet peci i bojleri.
Pelletizacijom drvenog otpada od obnovljivog izvora energije, daje se veliki doprinos ekonomiji kao i ocuvanja zivotne sredine.

Prednosti pelleta:
Efikasnost-Drveni pellet je efikasan izvor toplote zato sto sadrzi veoma mali dio vlage i pepela poredeci sa drugim izvorima energije.Gotovo sav materijal izgori i pretvori se u toplotnu energiju.
Isplativost-pellet je veoma konkurentan sa ostalim gorivima ,te je u odnosu na druge cijena pelleta manje nestabilna...

PREMIUM QUALITY

TEHNOLOSKI LIST

()
KALORICNOST

17,57 MJ/KG

()
SADRZAJ VLAGE

<10%

()
SADRZAJ PEPELA

<1,2 %

()
GUSTOCA

600 KG M3

()
ISKORISTENOST

97'8 %

()
PRIRODNO DRVO

100 %

()
TOTAL CLORINE

0.005 % S.S.

()
TOTAL SULPHUR

0.007 % S.S.

()
TOTAL NITROGEN

0.06% S.S.

()
TEZINA

15 KG + - 1 %

TRGOVIR ENERGYGOLD QUALITY

DRVENI PELLET JE preradjena i zgusnuta biomasa koje je proizvedena od drvenog otpada, kompresovana u jednaki izgled pod velikim pritiskom. Pellet ima jednak izgled, velicinu i gustoci i idealno je rjesenje za peci sa automatskim izgaranjem, kao sto su pellet peci i bojleri.
Pelletizacijom drvenog otpada od obnovljivog izvora energije, daje se veliki doprinos ekonomiji kao i ocuvanja zivotne sredine.

Prednosti pelleta:
Efikasnost-Drveni pellet je efikasan izvor toplote zato sto sadrzi veoma mali dio vlage i pepela poredeci sa drugim izvorima energije.Gotovo sav materijal izgori i pretvori se u toplotnu energiju.
Isplativost-pellet je veoma konkurentan sa ostalim gorivima ,te je u odnosu na druge cijena pelleta manje nestabilna...

GOLD QUALITY

TEHNOLOSKI LIST

()
KALORICNOST

19.67 MJ/KG

()
SADRZAJ VLAGE

6.25 %

()
SADRZAJ PEPELA

0.87 %

()
GUSTOCA

625 KG CM3

()
ISKORISTENOST

98 %

()
PRIRODNO DRVO

100 %

()
TOTAL CLORINE

0.01 % S.S.

()
TOTAL SULPHUR

0.01 % S.S.

()
TOTAL NITROGEN

0.16 % S.S.

()
TEZINA

15 KG + - 1 %

SLIKE PROIZVODA


image
image
image
image